Sujet: Danse en ligne

juin

01juin9 h 00 minDanse en ligne - Débutant9 h 00 min

01juin18 h 30 minDanse en ligne - Débutant18 h 30 min

01juin19 h 35 minDanse en ligne - Intermédiaires19 h 35 min

03juin(juin 3)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

03juin(juin 3)19 h 35 minDanse en ligne avancé19 h 35 min

04juin(juin 4)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

04juin(juin 4)13 h 30 minDanse en ligne - Intermédiaires13 h 30 min

08juin(juin 8)9 h 00 minDanse en ligne - Débutant9 h 00 min

08juin(juin 8)18 h 30 minDanse en ligne - Débutant18 h 30 min

08juin(juin 8)19 h 35 minDanse en ligne - Intermédiaires19 h 35 min

10juin(juin 10)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

10juin(juin 10)19 h 35 minDanse en ligne avancé19 h 35 min

11juin(juin 11)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

11juin(juin 11)13 h 30 minDanse en ligne - Intermédiaires13 h 30 min

15juin(juin 15)9 h 00 minDanse en ligne - Débutant9 h 00 min

15juin(juin 15)18 h 30 minDanse en ligne - Débutant18 h 30 min

15juin(juin 15)19 h 35 minDanse en ligne - Intermédiaires19 h 35 min

17juin(juin 17)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

17juin(juin 17)19 h 35 minDanse en ligne avancé19 h 35 min

18juin(juin 18)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

18juin(juin 18)13 h 30 minDanse en ligne - Intermédiaires13 h 30 min

22juin(juin 22)9 h 00 minDanse en ligne - Débutant9 h 00 min

22juin(juin 22)18 h 30 minDanse en ligne - Débutant18 h 30 min

22juin(juin 22)19 h 35 minDanse en ligne - Intermédiaires19 h 35 min

24juin(juin 24)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

24juin(juin 24)19 h 35 minDanse en ligne avancé19 h 35 min

25juin(juin 25)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

25juin(juin 25)13 h 30 minDanse en ligne - Intermédiaires13 h 30 min

29juin(juin 29)9 h 00 minDanse en ligne - Débutant9 h 00 min

29juin(juin 29)18 h 30 minDanse en ligne - Débutant18 h 30 min

29juin(juin 29)19 h 35 minDanse en ligne - Intermédiaires19 h 35 min

juillet

01jui10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

01jui19 h 35 minDanse en ligne avancé19 h 35 min

02jui(jui 2)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

02jui(jui 2)13 h 30 minDanse en ligne - Intermédiaires13 h 30 min

06jui(jui 6)9 h 00 minDanse en ligne - Débutant9 h 00 min

06jui(jui 6)18 h 30 minDanse en ligne - Débutant18 h 30 min

06jui(jui 6)19 h 35 minDanse en ligne - Intermédiaires19 h 35 min

08jui(jui 8)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

08jui(jui 8)19 h 35 minDanse en ligne avancé19 h 35 min

09jui(jui 9)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

09jui(jui 9)13 h 30 minDanse en ligne - Intermédiaires13 h 30 min

13jui(jui 13)9 h 00 minDanse en ligne - Débutant9 h 00 min

13jui(jui 13)18 h 30 minDanse en ligne - Débutant18 h 30 min

13jui(jui 13)19 h 35 minDanse en ligne - Intermédiaires19 h 35 min

15jui(jui 15)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

15jui(jui 15)19 h 35 minDanse en ligne avancé19 h 35 min

16jui(jui 16)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

16jui(jui 16)13 h 30 minDanse en ligne - Intermédiaires13 h 30 min

20jui(jui 20)9 h 00 minDanse en ligne - Débutant9 h 00 min

20jui(jui 20)18 h 30 minDanse en ligne - Débutant18 h 30 min

20jui(jui 20)19 h 35 minDanse en ligne - Intermédiaires19 h 35 min

22jui(jui 22)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

22jui(jui 22)19 h 35 minDanse en ligne avancé19 h 35 min

23jui(jui 23)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

23jui(jui 23)13 h 30 minDanse en ligne - Intermédiaires13 h 30 min

27jui(jui 27)9 h 00 minDanse en ligne - Débutant9 h 00 min

27jui(jui 27)18 h 30 minDanse en ligne - Débutant18 h 30 min

27jui(jui 27)19 h 35 minDanse en ligne - Intermédiaires19 h 35 min

29jui(jui 29)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

29jui(jui 29)19 h 35 minDanse en ligne avancé19 h 35 min

30jui(jui 30)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

30jui(jui 30)13 h 30 minDanse en ligne - Intermédiaires13 h 30 min

août

03août(août 3)9 h 00 minDanse en ligne - Débutant9 h 00 min

03août(août 3)18 h 30 minDanse en ligne - Débutant18 h 30 min

03août(août 3)19 h 35 minDanse en ligne - Intermédiaires19 h 35 min

05août(août 5)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

05août(août 5)19 h 35 minDanse en ligne avancé19 h 35 min

06août(août 6)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

06août(août 6)13 h 30 minDanse en ligne - Intermédiaires13 h 30 min

10août(août 10)9 h 00 minDanse en ligne - Débutant9 h 00 min

10août(août 10)18 h 30 minDanse en ligne - Débutant18 h 30 min

10août(août 10)19 h 35 minDanse en ligne - Intermédiaires19 h 35 min

12août(août 12)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

12août(août 12)19 h 35 minDanse en ligne avancé19 h 35 min

13août(août 13)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

13août(août 13)13 h 30 minDanse en ligne - Intermédiaires13 h 30 min

17août(août 17)9 h 00 minDanse en ligne - Débutant9 h 00 min

17août(août 17)18 h 30 minDanse en ligne - Débutant18 h 30 min

17août(août 17)19 h 35 minDanse en ligne - Intermédiaires19 h 35 min

19août(août 19)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

19août(août 19)19 h 35 minDanse en ligne avancé19 h 35 min

20août(août 20)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

20août(août 20)13 h 30 minDanse en ligne - Intermédiaires13 h 30 min

24août(août 24)9 h 00 minDanse en ligne - Débutant9 h 00 min

24août(août 24)18 h 30 minDanse en ligne - Débutant18 h 30 min

24août(août 24)19 h 35 minDanse en ligne - Intermédiaires19 h 35 min

26août(août 26)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

26août(août 26)19 h 35 minDanse en ligne avancé19 h 35 min

27août(août 27)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

27août(août 27)13 h 30 minDanse en ligne - Intermédiaires13 h 30 min

31août(août 31)9 h 00 minDanse en ligne - Débutant9 h 00 min

31août(août 31)18 h 30 minDanse en ligne - Débutant18 h 30 min

31août(août 31)19 h 35 minDanse en ligne - Intermédiaires19 h 35 min

septembre

02sep(sep 2)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

02sep(sep 2)19 h 35 minDanse en ligne avancé19 h 35 min

03sep(sep 3)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

03sep(sep 3)13 h 30 minDanse en ligne - Intermédiaires13 h 30 min

07sep(sep 7)9 h 00 minDanse en ligne - Débutant9 h 00 min

07sep(sep 7)18 h 30 minDanse en ligne - Débutant18 h 30 min

07sep(sep 7)19 h 35 minDanse en ligne - Intermédiaires19 h 35 min

09sep(sep 9)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

09sep(sep 9)19 h 35 minDanse en ligne avancé19 h 35 min

10sep(sep 10)10 h 00 minDanse en ligne - Intermédiaires10 h 00 min

10sep(sep 10)13 h 30 minDanse en ligne - Intermédiaires13 h 30 min

X